Varumärke

Företag

Bransch

Sök

Var?

Namn, Bransch, Personer, Orgnr

Kommun

Varumärkesguiden_banner

Var?

KommunVälkommen till Varumärkesguiden

Varumärkesguiden är ett internationellt ledande institut för varumärkesundersökningar och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och utveckling.

Varumärkesidentiteten är uppbyggd av varumärkets själ, en kärnidentitet och en utvidgad identitet. Varumärkets själ är det produkten utlovar. Kärnidentiteten summerar varumärkets vision om hur varumärket skall uppfattas av målgruppen. Kärnidentiteten omfattar varumärkesimage (icke-funktionella egenskaper) och prestanda (funktionella egenskaper) vilka skiljer sig åt från varumärkespersonligheten.

Ett starkt varumärke har en klar varumärkesidentitet som är uppbyggd av associationer. Associationer är något som företaget kan skapa och bevara med bland annat marknadskommunikation. Med andra ord är varumärkets kärnidentitet en utgångspunkt för all kommunikation. Varumärkesskapande handlar om att förändra något till att bli värdefullt och meningsfullt. Produkter kan lätt imiteras medan varumärken inte går att imitera.